Skip to main content

Full text of "MAANDBERICHT JANUARI 2013"

See other formats


TRACTATENBLAD 

VAN HET 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens 
bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, 
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 1994, 542) MAANDBERICHT JANUARI 2013 Titel: 


Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van 
tekeningen of modellen van nijverheid 
Datum totstandkoming: 


06-11-1925 
Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 
Tractatenbladen: 


1928-64, 1928-196, 1974-63 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Spanje 
01-06-1928 


18-09-2012 

Titel: 


Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationale 
depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934 


Datum totstandkoming: 


02-06-1934 
Plaats totstandkoming: 


Londen 
Tractatenbladen: 


1948-83, 1948-539, 1951-46, 1953-82, 1958-124, 1974-64 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Spanje 
02-03-1956 


18-09-2012 

Titel: 


Aanvullende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 
betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien 
te Londen op 2 juni 1934 


Datum totstandkoming: 


18-11-1961 
Plaats totstandkoming: 


Monaco 
Tractatenbladen: 


1962-91, 1963-156, 1974-65 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Spanje 


30-03-1962 


09-07-1969 


R 


31-08-1969 


18-09-2012 

Titel: 


Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen 


Datum totstandkoming: 


22-11-1928 
Plaats totstandkoming: 


Parijs 
Tractatenbladen: 


1932-523, 1933-17, 1950-416, 1952-11, 1960-112, 1981-3, 1996-115 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Benin 
18-09-2012 


T 


18-09-2012 


Canada 
04-11-1957 


T 


04-11-1957 


19-12-2012 


19-12-2013 


Turkmenistan 
16-10-2012 


T 


16-10-2012 
Titel: 


Verdrag betreffende de gedwon 


gen of verplichte arbeid 


Datum totstandkoming: 


28-06-1930 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1933-26, 1933-236, 1957-161, 1965-107, 1969-182, 1997-158 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 1 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart 

07-12-1944 

Chicago 


Tractatenbladen: 


1947-165, 1954-18, 1959-45, 1962-149, 1967-201, 1973-109, 1985-45, 1996-32, 1999-108, 2009-48, 
2010-259, 2012-126 Titel: 


Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart 


Datum totstandkoming: 


01-10-1998 
Plaats totstandkoming: 


Montreal 
Tractatenbladen: 


1999-47 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Cuba 
20-12-2012 


R 

Titel: 


Verdrag van de Wereld Meteorologische Organisatie 


Datum totstandkoming: 


11-10-1947 
Plaats totstandkoming: 


Washington 
Tractatenbladen : 


1951-141, 1951-236, 1961-51, 1964-110, 1967-193, 1975-129, 1980-120, 1995-258, 2009-46 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Tuvalu 
23-08-2012 


T 


22-09-2012 


Zuid-Sudan 
14-11-2012 


T 


14-12-2012 Titel: 


Verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenig 


ngen en de bescherming van 
het vakverenigingsrecht 


Datum totstandkoming: 


09-07-1948 
Plaats totstandkoming: 


San Francisco 
Tractatenbladen: 


1949-538, 1951-27, 1951-146, 1957-183, 1965-116 


, 1969-188, 1997 


-170 
Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 Titel: 


Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen 


Datum totstandkoming: 


01-07-1949 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1972-105, 1979-79, 1994-26, 1997-178 
Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

04-11-1950 

Rome 


Tractatenbladen: 


1951-154, 1954-151, 1956-5, 1961-8, 1964-163, 1969-223, 1970-81, 1974-215, 1979-150, 1981-13, 
1982-188, 1985-68, 1989-153, 1990-156, 1998-87, 2010-204 Titel: 


Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen- 
tele vrijheden, zoals herzien door Protocol nr. 1 1 


Datum totstandkoming: 


20-03-1952 


Plaats totstandkoming: 


Parijs 


Tractatenbladen: 


1952-80, 1954-152, 1956-6, 1961-9, 1970-82, 1990-157, 1998-88 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Verenigd Koninkrijk, 19 december 2012 2 Titel: 


Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie 


Datum totstandkoming: 


12-10-1955 
Plaats totstandkoming: 


Parijs 
Tractatenbladen: 


1956-82, 1958-155, 1963-38, 1964-98, 1968-123, 1979-176, 1998-221 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Colombia 
06-12-2012 


T 


05-01-2013 Titel: 


Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 


Datum totstandkoming: 


01-06-1956 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1956-131, 1959-185, 1963-26, 1965-203 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 2010 Nederlanden, het Koninkrijk der, 25 juli 2012 Titel: 


Verdrag betreffende de afschaffing van gedwonc 


en arbeid 


Datum totstandkoming: 


25-06-1957 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1957-210, 1959-27, 1965-126, 1969-196, 1997-184 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 Titel: 


Europese Overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten van de Raad 
van Europa 


Datum totstandkoming: 


13-12-1957 


Plaats totstandkoming: 


Parijs 


Tractatenbladen: 


1960-103, 1961-26, 1968-47, 1977-78, 1981-212, 1992-31 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Griekenland, 17 december 2012 Titel: 


Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsver- 
plichtingen jegens kinderen 


Datum totstandkoming: 


15-04-1958 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1959-187, 1963-27, 1964-59, 1965-204, 1966-186, 1967-34, 1967-156, 1968-60, 1968-119, 1971-60, 
1973-70, 1978-4, 1979-144, 1981-19, 1984-142, 1994-89 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 20100 Nederlanden, het Koninkrijk der, 25 juli 2012 Titel: 


Verdrag inzake de visserij en de 


instandhouding 


van de levende rijkdommen van de volle zee 


Datum totstandkoming: 


29-04-1958 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1959-125, 1966-125, 1971-223, 1996-269 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Congo, Republiek 
05-12-2012 


T 


04-01-2013 3 Titel: 


Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep 


Datum totstandkoming: 


25-06-1958 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1962-41, 1972-70, 1973-48, 1984-72, 1997-186 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 Titel: 


Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 


Datum totstandkoming: 


20-04-1959 


Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 


Tractatenbladen: 


1965-10, 1969-63, 1974-163, 1977-21, 1982-7, 1990-117, 1991-79, 1993-131, 1996-63, 1997-280, 
2001-165, 2002-204, 2012-116 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Spanje, 19 december 2012 Titel: 


Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken 


Datum totstandkoming: 


17-03-1978 


Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 


Tractatenbladen: 


1979-121, 1982-11, 1990-118, 1994-43, 1996-64, 1997-284 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Spanje, 19 december 2012 Titel: 


Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens het 
verloop van de gemeenschappelijke landgrens, de grenswateren, het grondbezit in de 
nabijheid van de grens, het grensoverschrijdende verkeer over land en via de binnenwateren 
en andere met de grens verband houdende vraagstukken, met Bijlagen en Slotprotocol 
(Grensverdrag) 


Datum totstandkoming: 


08-04-1960 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1960-68, 1963-114, 1963-115, 1973-12, 1973-160, 1974-33, 1976-27, 1976-70, 1977-2, 1978-56, 
1978-112, 1979-55, 1979-110, 1979-171, 1980-94, 1980-137, 1981-152, 1981-203, 1981-257, 
1983-137, 1984-26, 1984-51, 1984-92, 1987-43, 1989-72, 1990-66, 1991-66, 1993-165, 1994-236, 
1997-92, 1997-248, 2004-147, 2009-76, 2010-83, 2011-20 Titel: 


Overeenkomst inzake het onderhoud van de Worm en de daartoe behorende kunstwer- 
ken in het Nederlands-Duitse grensgebied 


Datum totstandkoming: 


29-09-1992 


Plaats totstandkoming: 


Sittard 


Inwerkingtreding: 


06-01-1994 


In werking Nederland: 


06-01-1994 


Tractatenbladen: 


1993-165, 1997-92 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 

30-03-1961 

New York 


Tractatenbladen: 


1962-30, 1963-81, 1965-136, 1966-185, 1966-263, 1967-19, 1968-141, 1971-38, 1973-108, 
1979-115, 1980-108, 1987-88, 1988-66, 1995-165 4 Titel: 


Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, zoals gewijzigd door het 
Protocol tot wijziging van het Enkelvoudige Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 


Datum totstandkoming: 


08-08-1975 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


1987-90, 1988-67, 1995-167 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Bolivia 
11-01-2013 


T 


10-02-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Bolivia, 11 januari 2013 

Bezwaar door Canada, 28 december 2012 

Bezwaar door Duitsland, 4 januari 2013 

Bezwaar door Finland, 8 januari 2013 

Bezwaar door Frankrijk, 3 januari 2013 

Bezwaar door Ierland, 9 januari 2013 

Bezwaar door Israël, 8 januari 2013 

Bezwaar door Italië, 28 december 2012 

Bezwaar door Japan, 10 januari 2013 

Bezwaar door Mexico, 9 januari 2013 

Bezwaar door Nederlanden, het Koninkrijk der, 8 januari 2013 
Bezwaar door Portugal, 8 januari 2013 

Verklaring van Roemenië, 14 januari 2013 

Bezwaar door Russische Federatie, 3 januari 2013 
Bezwaar door Verenigd Koninkrijk, 14 december 2012 
Bezwaar door Verenigde Staten van Amerika, 3 juli 2012 
Bezwaar door Zweden, 21 december 2012 Titel: 


Verdrag tot beperking der staatloosheid 
Datum totstandkoming: 


30-08-1961 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


1967-124, 1985-74 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Honduras 
18-12-2012 


T 


18-03-2013 Titel: 


Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de 
bescherming van minderjarigen 


Datum totstandkoming: 


05-10-1961 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1963-29, 1965-205, 1967-35, 1968-62, 1968-101, 1969-96, 1971-62, 1971-141, 1972-40, 1973-72, 
1982-22, 1984-143, 1986-105, 1994-91 5 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren 
Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 2010 
Autoriteiten Nederlanden, het Koninkrijk der, 25 juli 2012 Titel: 


Verdrag inzake de samenstellinc 


van een Europese farmacopee 


Datum totstandkoming: 


22-07-1964 
Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 
Tractatenbladen: 


1966-115, 1974-42, 1995-161 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Oekraïne 
17-12-2012 


T 


18-03-2013 Titel: 


Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken 


Datum totstandkoming: 


15-11-1965 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1966-91, 1967-36, 1968-63, 1969-55, 1969-210, 1971-63, 1973-73, 1975-150, 1981-150, 
1982-112, 1984-145, 1986-100, 1989-101, 1994-93, 1996-281, 1997-273, 2008-161 


Partij 


Ondertekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


Einde 

bezwaarperiode 


Inwerkingtre- 
ding 


Armenië 
27-06-2012 


T 


15-01-2013 


01-02-2013 


Moldavië 
04-07-2012 


T 


15-01-2013 


01-02-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Slovenië, 18 december 2012 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

16-12-1966 

New York 


Tractatenbladen: 


1969-99, 1970-52, 1975-60, 1978-177, 1979-65, 1984-19, 1995-18, 2012-69 


Guatemala, 23 november 2012 

(Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Solola, Quiché, Totonicapan, San Marcos en Huehuetenango) 
Noodtoestand vanaf 7 november 2012. 


Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied 

14-02-1967 

Mexico DF 


Tractatenbladen: 


1968-145, 1971-200, 1998-199 Titel: 


Wijziging van het Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het 
Caraïbisch gebied 


Datum totstandkoming: 


03-07-1990 
Plaats totstandkoming: 


Mexico DF 
Tractatenbladen: 


1998-199 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Saint Kitts en Nevis 


18-02-1994 


16-11-2012 


R 


16-11-2012 


Trinidad en Tobago 
30-11-2012 


R 


30-12-2012 6 Titel: 


Wijziging van het Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het 
Caraïbisch gebied 


Datum totstandkoming: 


10-05-1991 
Plaats totstandkoming: 


Mecico DF 
Tractatenbladen: 


1998-199 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Saint Kitts en Nevis 


18-02-1994 


16-11-2012 


R 


16-11-2012 


Trinidad en Tobago 
30-11-2012 


R 


30-12-2012 
Titel: 


Wijziging van het Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het 
Caraïbisch gebied 


Datum totstandkoming: 


26-08-1992 
Plaats totstandkoming: 


Mexico DF 
Tractatenbladen: 


1998-199 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Saint Kitts en Nevis 


18-02-1994 


16-11-2012 


R 


16-11-2012 


Trinidad en Tobago 
30-11-2012 


R 


30-11-2012 Titel: 


Verdrag inzake het wegverkeer 
Datum totstandkoming: 


08-11-1968 


Plaats totstandkoming: 


Wenen 


Tractatenbladen: 


1974-35, 1974-174, 1997-25, 2005-256, 2008-76 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Turkije 
22-01-2013 


T 


22-01-2014 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Turkije, 22 januari 2013 Titel: 


Europese Overeenkomst tot aanvulling van het Verdrag inzake het wegverkeer dat op 
8 november 1968 te Wenen voor ondertekening werd opengesteld 


Datum totstandkoming: 


01-05-1971 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1974-37, 1974-176, 1997-27, 2005-258, 2008-78 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Turkije 
22-01-2013 


T 


22-01-2014 Titel: Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht 

Datum totstandkoming: 23-05-1969 Plaats totstandkoming: 


Wenen 
Tractatenbladen: 


1972-51, 1977-1 


69, 1985-79, 1996-89 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Oost-Timor 
08-01-2013 


T 


07-02-2013 
Titel: 


Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen 
en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) 


Datum totstandkoming: 


01-09-1970 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1972-112, 1979-103, 1981-47, 1983-22, 1983-141, 1985-83, 1986-25, 1986-64, 1987-188, 1988-31, 
1989-88, 1990-113, 1991-3, 1991-52, 1992-25, 1993-114, 1994-188, 1996-52, 1996-219, 1997-229, 
1998-71, 2000-114, 2005-87, 2009-112, 2010-325, 2012-144 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Turkije 
21-12-2012 


T 


21-12-2013 7 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen 

16-12-1970 

's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1971-50, 1973-158, 1974-170, 1981-114, 1995-204 Titel: 


Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht 
brengen van luchtvaartuigen 


Datum totstandkoming: 


10-09-2010 
Plaats totstandkoming: 


Beijing 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Cuba 
20-12-2012 


R 

Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als 
verblijfplaats voor watervogels 

12-02-1971 

Ramsar 


Tractatenbladen: 


1975-84, 1980-90, 1986-132, 1990-141, 1996-253 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Zimbabwe 
03-01-2013 


T 


03-05-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Zimbabwe, 3 januari 2013 Titel: 


Overeenkomst 


nzake het contract voor het internationale vervoer van passagiers en bagage 
over de weg 
Datum totstandkoming: 


01-03-1973 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Moldavië 
19-12-2012 


T 


19-03-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Moldavië, 19 december 2012 Titel: 


Verdrag betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces 


Datum totstandkoming: 


26-06-1973 


Plaats totstandkoming: 


Genève 


Tractatenbladen: 


1974-71, 1977-53, 1987-9, 1997-201 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 Titel: 


Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de 
ergste vormen van kinderarbeid 
Datum totstandkoming: 


17-06-1999 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1999-177, 2000-52, 2002-96, 201 1-150 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Malediven 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 8 Titel: 


Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd 
door het Protocol daarbij van 1978 


Datum totstandkoming: 


02-11-1973 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Tractatenbladen: 


1975-147, 1978-187, 1983-126, 1986-120, 1988-124, 1992-28, 2005-28, 2005-75, 2005-299, 
2006-260, 2008-90, 2009-14, 2009-103, 2010-70, 2011-43, 2012-19 Titel: 


Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter 
voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 


Datum totstandkoming: 


15-07-2011 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Inwerkingtreding: 


01-01-2013 


In werking Nederland: 


01-01-2013 


In werking Bonaire: 


01-01-2013 


In werking Sint Eustatius: 


01-01-2013 


In werking Saba: 


01-01-2013 


In werking Aruba: 


01-01-2013 


In werking Curacao: 


01-01-2013 


In werking Sint Maarten: 


01-01-2013 


Tractatenbladen: 


2012-19 
Titel: 


Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter 
voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 


Datum totstandkoming: 


15-07-2011 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Inwerkingtreding: 


01-01-2013 


In werking Nederland: 


01-01-2013 


In werking Bonaire: 


01-01-2013 


In werking Sint Eustatius: 


01-01-2013 


In werking Saba: 


01-01-2013 


In werking Aruba: 


01-01-2013 


In werking Curacao: 


01-01-2013 


In werking Sint Maarten: 


01-01-2013 


Tractatenbladen: 


2012-19 Titel: 


Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter 
voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 


Datum totstandkoming: 


02-03-2012 


Plaats totstandkoming: 


Londen Titel: 


Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 


Datum totstandkoming: 


01-11-1974 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Tractatenbladen: 


1976-157, 1977-77, 1979-128, 1983-32, 1983-173, 1985-155, 1986-51, 1989-42, 1989-98, 1992-24, 
1992-173, 1994-19, 1994-134, 1995-236, 1996-18, 1996-128, 1996-257, 1996-340, 1997-226, 
1998-155, 2005-55, 2006-72, 2008-87, 2009-84, 2009-147, 2011-65, 2012-141 Titel: 


Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op 
zee, 1974, zoals gewijzigd 


Datum totstandkoming: 


24-05-2012 


Plaats totstandkoming: 


Londen 9 Titel: 


Verdrag betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikke- 
ling van menselijke hulpbronnen 
Datum totstandkoming: 


23-06-1975 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1976-140, 1979-126, 1986-150, 1997-204, 2005-51 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Fiji 
21-01-2013 


R 


21-01-2014 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Overeenkomst inzake het onderhoud van de Rode Beek, de Grensgraaf, de vroegere Rigolbach 
en de Ruisscherbeek 

12-09-1975 

Tüddern 


Tractatenbladen: 


1976-27, 1976-70, 1978-56, 1994-236 Titel: 


Overeenkomst tot wijziging van de op 12 september 1975 te Tüddern gesloten 
Overeenkomst inzake het onderhoud van de Rode Beek, de Grensgraaf, de vroegere 
Rigolbach en de Ruisscherbeek 


Datum totstandkoming: 


24-03-1994 


Plaats totstandkoming: 


Sittard 


Inwerkingtreding: 


06-04-1995 


In werking Nederland: 


06-04-1995 


Tractatenbladen: 


1994-236, 1997-92 Titel: 


Europese Overeenkomst inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand 


Datum totstandkoming: 


27-01-1977 


Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 


Tractatenbladen: 


1989-116, 1992-55, 1997-283, 2010-327 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Zwitserland, 16 januari 2013 Titel: 


Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling 
Datum totstandkoming: 


08-04-1979 
Plaats totstandkoming: 


Wenen 
Tractatenbladen: 


1980-13, 1980-75, 1985-138, 1995-214 
Partij' 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Nieuw-Zeeland 


30-05-1985 


19-07-1985 


R 


19-07-1985 


13-12-2012 


31-12-2013 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 

18-12-1979 

New York 


Tractatenbladen : 


1980-146, 1981-61, 1991-134, 1995-90, 1996-97 Titel: 


Wijziging van artikel 20, eerste lid, van het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen 
Datum totstandkoming: 


22-12-1995 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


1996-97 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Griekenland 
08-01-2013 


R 
Moldavië 
21-12-2012 


R 

10 Titel: 


Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal 


Datum totstandkoming: 


03-03-1980 


Plaats totstandkoming: 


Wenen / New York 


Tractatenbladen: 


1980-166, 1981-7, 1991-160, 1997-31, 2006-81, 2012-219 Titel: 


Wijziging van 


net Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal 


Datum totstandkoming: 


08-07-2005 


Plaats totstandkoming: 


Wenen 


Tractatenbladen: 


2006-81, 2012-219 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Ghana 
12-12-2012 


R 

Titel: 


Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken 


Datum totstandkoming: 


11-04-1980 


Plaats totstandkoming: 


Wenen 


Tractatenbladen: 


1981-184, 1986-61, 1991-30, 1992-82, 1995-215 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren China, 16 januari 2013 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 

25-10-1980 

's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1987-139, 1990-96, 1994-100, 1995-223, 1996-283, 1997-275, 1998-236, 2006-87 Aanvaardingen van toetreding Lesotho Aanvaard door 


Aanvaarding 


In werking 


Letland 


19-12-2012 


01-03-2013 Autoriteiten Slovenië, 20 december 2012 Titel: 


Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee 


Datum totstandkoming: 


10-12-1982 
Plaats totstandkoming: 


Montego Bay 
Tractatenbladen: 


1983-83, 1984-55, 1996-272, 2009-77 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Oost-Timor 
08-01-2013 


T 


07-02-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Madagaskar, 20 december 2012 
Oost-Timor, 8 januari 2013 11 Titel: 


Overeenkomst betreffende de uitvoering van deel XI van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee van 1982 


Datum totstandkoming: 


28-07-1994 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


1994-233, 1995-196, 1996-273, 2009-78 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Oost-Timor 
08-01-2013 


R 


07-02-2013 Titel: 


Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing 


Datum totstandkoming: 


10-12-1984 


Plaats totstandkoming: 


New York 


Tractatenbladen: 


1985-69, 1989-20, 1990-5, 1993-42, 1995-91 Titel: 


Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing 


Datum totstandkoming: 


18-12-2002 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


2005-243, 2005-243, 2006-64, 2010-273 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Portugal 


15-02-2006 


15-01-2013 


R 


14-02-2013 Titel: 


Europese Overeenkomst inzake 


gewelddadigheden door en wan 


gedrag van toeschouwers 
rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden 
Datum totstandkoming: 


19-08-1985 
Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 
Tractatenbladen : 


1985-133, 1989-14, 1994-259 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Marokko 
17-01-2013 


T 


01-03-2013 Titel: 


Europees Handvest inzake lokale autonomie 
Datum totstandkoming: 


15-10-1985 
Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 
Tractatenbladen: 


1987-63, 1991-61, 1996-70 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Monaco 


10-01-2013 


10-01-2013 


R 


01-05-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Monaco, 10 januari 2013 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken 

16-09-1987 

Montreal 


Tractatenbladen: 


1988-11, 1989-11, 1990-99, 1991-49, 1991-74, 1992-16, 1992-131, 1993-90, 1993-164, 1994-195, 
1995-82, 1997-42, 1998-50, 1998-233, 2000-83, 2001-72, 2002-89, 2008-120 Titel: 


Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaaj 


j afbreken 


Datum totstandkoming: 


03-12-1999 
Plaats totstandkoming: 


Beijing 
Tractatenbladen: 


2000-83, 2001-72, 2002-89 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Tsjaad 
02-01-2013 


R 


02-04-2013 12 Titel: 


Overeenkomst betreffende de Internationale Organisatie voor het Recht inzake Ontwikkeling 


Datum totstandkoming: 


05-02-1988 
Plaats totstandkoming: 


Rome 
Tractatenbladen: 


1988-32, 1990-71, 2002-195, 2003-48, 2008-110 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Colombia 


18-06-1998 


18-06-1998 


R 


18-06-1998 


26-11-2012 


27-02-2013 Titel: 


Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 


Datum totstandkoming: 


11-11-1988 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Tractatenbladen: 


1989-134, 1990-56, 2004-56, 2006-20, 2007-2, 2008-197, 2009-150, 2010-152 Titel: 


Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de 
uitwatering van schepen, 1966, zoals gewijzigd 


Datum totstandkoming: 


24-05-2012 


Plaats totstandkoming: 


Londen Titel: 


Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan 


Datum totstandkoming: 


22-03-1989 


Plaats totstandkoming: 


Bazel 


Tractatenbladen: 


1990-12, 1993-72, 1994-253, 1996-81, 1999-105, 2003-168, 2005-45, 2006-12, 2010-89 Titel: 


Wijziging van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de 
derde vergadering van de Conferentie der Partijen, gehouden te Genève op 22 septem- 
ber 1995 


Datum totstandkoming: 


22-09-1995 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1996-81, 1999-105, 2003-168, 2005-45, 2006-12 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Saudi-Arabië 
10-01-2013 


R 

Titel: 


Protocol inzake aansprakelijkheid en compensatie voor schade voortvloeiend uit de 
grensoverschrijdende beweg 


ng van gevaarlijk afval en de verwijdering daarvan 


Datum totstandkoming: 


10-12-1999 
Plaats totstandkoming: 


Bazel 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Saudi-Arabië 
10-01-2013 


T 

Titel: 


Internationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij 
olieverontreiniging 


Datum totstandkoming: 


30-11-1990 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Tractatenbladen: 


1992-1, 1995-40, 2006-265, 2008-16 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Protocol inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij 
voorvallen van verontreiniging door gevaarlijke en schadelijke stoffen van 2000 

15-03-2000 

Londen 


Tractatenbladen: 


2001-167, 2006-205 13 Uitbreidingen China Uitgebreid tot 


In werking 


Buiten werking 


Hongkong SAR 


06-12-2012 

Titel: 


Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap inzake de tenuitvoerlegging van 
buitenlandse strafvonnissen 


Datum totstandkoming: 


13-11-1991 


Plaats totstandkoming: 


Brussel 


Tractatenbladen: 


1992-39, 1998-179, 2009-38 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 2010 Nederlanden, het Koninkrijk der, 25 juli 2012 Titel: 


Verdrag inzake biologische diversiteit 


Datum totstandkoming: 


05-06-1992 


Plaats totstandkoming: 


Rio de Janeiro 


Tractatenbladen: 


1992-164, 1993-54, 1994-169, 1996-86, 2000-54 Titel: 


Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke 
verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit 


Datum totstandkoming: 


29-10-2010 
Plaats totstandkoming: 


Nagoya 
Tractatenbladen: 


2012-16, 2012-244 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Zuid-Afrika 


11-05-2011 


10-01-2013 


R 

Titel: 


Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Communicatie (EBC) 's-Gravenhage op 
23 juni 1993, zoals gewijzigd te Kopenhagen op 9 april 2002 


Datum totstandkoming: 


23-06-1993 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


1993-152, 1994-51, 1997-286, 2004-117, 2010-191, 2012-83, 2012-154 Titel: 


Akte van wijzii 


jing van het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor 
Radiocommunicatie (EBR) 


Datum totstandkoming: 


09-04-2002 
Plaats totstandkoming: 


Kopenhagen 
Inwerkingtreding: 


01-03-2013 
In werking Nederland: 


01-03-2013 
Tractatenbladen: 


2003-23, 2004-118, 2010-192 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


11-12-2006 
Bulgarije 


17-12-2002 


19-11-2003 


R 


01-03-2013 


Cyprus 


08-07-2005 


08-07-2005 


R 


01-03-2013 


Denemarken 
17-12-2002 


O 


01-03-2013 


Duitsland 


17-12-2002 


24-09-2004 


R 


01-03-2013 


Estland 


17-12-2002 


09-12-2003 


R 


01-03-2013 


Finland 


17-12-2002 


13-04-2005 


R 


01-03-2013 


Frankrijk 


17-12-2002 


24-05-2005 


R 


01-03-2013 


Griekenland 
17-12-2002 


O 


01-03-2013 14 Heilige Stoel 
17-12-2002 


O 


01-03-2013 


Hongarije 
10-03-2006 


O 


01-03-2013 


Ierland 


17-12-2002 


25-04-2007 


R 


01-03-2013 


IJsland 


09-05-2005 


04-04-2008 


R 


01-03-2013 


Italië 
17-12-2002 


O 


01-03-2013 


Kroatië 


29-06-2007 


01-10-2007 


R 


01-03-2013 


Liechtenstein 


17-12-2002 


17-10-2003 


R 


01-03-2013 


Luxemburg 


17-12-2002 


18-10-2005 


R 


01-03-2013 


Monaco 


17-12-2002 


18-06-2004 


R 


01-03-2013 


Montenegro 


23-07-2010 


23-07-2010 


R 


01-03-2013 


Nederlanden, het Koninkrijk der 

- Nederland: 

- in Europa 

- Bonaire 

- Sint Eustatius 

- Saba 

- Aruba 

- Curacao 

- Sint Maarten 


17-12-2002 


12-01-2005 

- 
- 
- 
- 
- 
- 


R 


01-03-2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Noorwegen 
17-12-2002 


O 


01-03-2013 


Oostenrijk 


17-12-2002 


11-04-2005 


R 


01-03-2013 


Polen 
04-05-2004 


O 


01-03-2013 


Portugal 


17-12-2002 


15-04-2009 


R 


01-03-2013 


Roemenië 


05-02-2003 


20-04-2004 


R 


01-03-2013 


Slowakije 


17-12-2002 


04-11-2003 


R 


01-03-2013 


Spanje 


17-12-2002 


07-02-2007 


R 


01-03-2013 


Turkije 


17-12-2002 


23-12-2011 


R 


01-03-2013 


Verenigd Koninkrijk 


21-05-2003 


19-12-2012 


R 


01-03-2013 


Zweden 
27-06-2003 


O 


01-03-2013 


Zwitserland 
17-12-2002 


O 


01-03-2013 Titel: 


Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware 
vrachtwagens 


Datum totstandkoming: 


09-02-1994 


Plaats totstandkoming: 


Brussel 


Tractatenbladen: 


1994-69, 1996-53, 2011-2 Titel: 


Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten 
voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1 ) te voldoen 
aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot 
wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik 
van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de 
introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het 
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsys- 
teem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht 


Datum totstandkoming: 


21-10-2010 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2011-2 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Duitsland 


21-10-2010 


12-12-2012 


R 

15 Titel: 


Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie 


Datum totstandkoming: 


15-04-1994 
Plaats totstandkoming: 


Marrakesh 
Tractatenbladen: 


1994-235, 1995-130, 1995-263, 1996-325 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Laos 
03-01-2013 


T 


02-02-2013 Titel: Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied 

Datum totstandkoming: 26-07-1995 

Plaats totstandkoming: Brussel 

Buitenwerkingtreding: 27-05-2011 

Buiten werking Nederland: 27-05-2011 


Tractatenbladen: 1995-287, 2001-30, 2003-1 19, 2004-233, 2006-37, 2007-193 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


26-07-1995 


26-09-2005 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Bulgarije 
08-11-2007 


T 


01-12-2007 
27-05-2011 


Cyprus 
15-07-2004 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Denemarken 


26-07-1995 


01-08-1996 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Duitsland 


26-07-1995 


30-04-2004 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Estland 
18-03-2005 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Finland 


26-07-1995 


22-03-1999 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Frankrijk 


26-07-1995 


11-08-2000 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Griekenland 


26-07-1999 


08-11-1999 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Hongarije 
31-08-2004 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Ierland 


26-07-1995 


27-03-2002 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Italië 


26-07-1995 


21-12-1998 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Letland 
14-06-2004 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Litouwen 
27-05-2004 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Luxemburg 


26-07-1995 


31-01-2003 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Malta 
13-07-2007 


T 


11-10-2007 
27-05-2011 


Nederlanden, het Koninkrijk der 

- Nederland: 

- in Europa 

- Bonaire 

- Sint Eustatius 

- Saba 

- Aruba 

- Curagao 

- Sint Maarten 


26-07-1995 


21-11-2000 


R 


25-12-2005 
27-05-201 1 


Oostenrijk 


26-07-1995 


28-08-1998 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Polen 
18-11-2005 


T 


16-02-2006 
27-05-2011 


Portugal 


26-07-1995 


04-05-1999 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Roemenië 
08-11-2007 


T 


01-12-2007 
27-05-2011 


Slovenië 
08-07-2004 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Slowakije 
06-05-2004 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Spanje 


26-07-1995 


22-07-1999 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Tsjechië 
28-01-2005 


T 


25-12-2005 
27-05-2011 


Verenigd Koninkrijk 


26-07-1995 


18-06-1997 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 


Zweden 


26-07-1995 


16-02-1998 


R 


25-12-2005 
27-05-2011 16 Titel: Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de 

n\/oroontnmct ims*\eo hot nohriiil/' wan i nfnrmatira r\r*\ Hm lanonohïoH nlcmoHo Kot rof- 
w vei cel ii\u 1 1 lot iiiiciivc t ici y c u i u 1 1\ v cl 1 1 1 1 1 1 ui 1 1 ia uij a up üuuai icyeuicu, aioi i icuc ueiier 

fende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de 
Overeenkomst 

Datum totstandkoming: 12-03-1999 

Plaats totstandkoming: Brussel 

Buitenwerkingtreding: 27-05-2011 

Buiten werking Nederland: 27-05-2011 


Tractatenbladen: 1999-163, 2008-37 


Partij 


tekening 


Ra+ififa+io^ 
nd 11 1 lüd llc 


Type 2 


111 WciKlliy 


upzeggmg 


werking 


België 


12-03-1999 


26-09-2005 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Bulgarije 
08-11-2007 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Cyprus 
15-07-2004 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Denemarken 


12-03-1999 


25-07-2006 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Duitsland 


12-03-1999 


30-04-2004 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Estland 
18-03-2005 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Finland 


12-03-1999 


12-01-2006 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Frankrijk 


12-03-1999 


11-08-2000 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Griekenland 


12-03-1999 


13-09-2001 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Hongarije 
31-08-2004 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Ierland 


12-03-1999 


27-03-2002 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Italië 


12-03-1999 


06-06-2006 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Letland 
29-05-2007 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Litouwen 
27-05-2004 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Luxemburg 


12-03-1999 


31-01-2003 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Malta 
17-03-2010 


T 


15-06-2010 
27-05-2011 


Nederlanden, het Koninkrijk der 

- Nederland: 

- in Europa 

- Bonaire 

- Sint Eustatius 

- Saba 

- Aruba 

- Curacao 

- Sint Maarten 


12-03-1999 


21-11-2000 


R 


14-04-2008 
27-05-201 1 


Oostenrijk 


12-03-1999 


05-09-2000 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Polen 
18-11-2005 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Portugal 


12-03-1999 


10-07-2001 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Roemenië 
08-11-2007 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Slovenië 
08-07-2004 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Slowakije 
06-05-2004 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Spanje 


12-03-1999 


18-01-2001 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Tsjechië 
28-01-2005 


T 


14-04-2008 
27-05-2011 


Verenigd Koninkrijk 


12-03-1999 


15-01-2008 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Zweden 


12-03-1999 


17-07-2007 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 Titel: 


Protocol vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van 
onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst inzake het gebruik van 
informatica op douanegebied 


Datum totstandkoming: 


08-05-2003 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Buitenwerkingtreding: 


27-05-2011 
Buiten werking Nederland: 


27-05-2011 
Tractatenbladen: 


2003-118, 2007-192 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Bulgarije 
08-11-2007 


T 


01-12-2007 
27-05-2011 17 Cyprus 
15-07-2004 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Denemarken 


08-05-2003 


22-11-2004 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 


Duitsland 


08-05-2003 


30-04-2004 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 


Estland 
18-03-2005 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Finland 


08-05-2003 


16-01-2007 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 


Frankrijk 


08-05-2003 


16-03-2006 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 


Griekenland 


08-05-2003 


06-08-2008 


R 


06-11-2008 
27-05-2011 


Hongarije 
31-08-2004 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Italië 


08-05-2003 


15-09-2010 


R 


14-12-2010 
27-05-2011 


Letland 
29-05-2007 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Litouwen 
27-05-2004 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Luxemburg 


08-05-2003 


21-06-2005 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 


Malta 
28-01-2008 


T 


27-04-2008 
27-05-2011 


Nederlanden, het Koninkrijk der 

- Nederland: 

- in Europa 

- Bonaire 

- Sint Eustatius 

- Saba 

- Aruba 

- Curacao 

- Sint Maarten 


08-05-2003 


16-12-2005 

- 
- 
- 
- 
- 
- 


R 


15-10-2007 

- 

- 
- 

- 

- 
- 
27-05-2011 


Oostenrijk 


08-05-2003 


08-09-2009 


R 


07-12-2009 
27-05-2011 


Polen 
18-11-2005 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Portugal 


08-05-2003 


10-09-2009 


R 


09-12-2009 
27-05-2011 


Roemenië 
08-11-2007 


T 


01-12-2007 
27-05-2011 


Slovenië 
08-07-2004 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Slowakije 
06-05-2004 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Spanje 


08-05-2003 


23-05-2005 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 


Tsjechië 
28-01-2005 


T 


15-10-2007 
27-05-2011 


Verenigd Koninkrijk 


08-05-2003 


15-01-2008 


R 


14-04-2008 
27-05-2011 


Zweden 


08-05-2003 


17-07-2007 


R 


15-10-2007 
27-05-2011 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot 
oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) 

26-07-1995 

Brussel 


Tractatenbladen: 


1995-282, 1998-209, 2007-60, 2010-65 Titel: 


Protocol, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst 


Datum totstandkoming: 


24-07-1996 


Plaats totstandkoming: 


Brussel 


Buitenwerkingtreding: 


01-01-2010 


Buiten werking Nederland: 


01-01-2010 


Tractatenbladen: 


1996-265, 2000-28 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


24-07-1996 


12-06-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Bulgarije 
23-07-2007 


T 


01-08-2007 
01-01-2010 


Cyprus 
31-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Denemarken 


24-07-1996 


17-11-1997 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Duitsland 


24-07-1996 


03-02-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Estland 
10-03-2005 


T 


01-07-2005 
01-01-2010 


Finland 


24-07-1996 


30-12-1997 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Frankrijk 


24-07-1996 


06-01-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Griekenland 


24-07-1996 


30-09-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 18 Hongarije 
28-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Ierland 


24-07-1996 


11-03-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Italië 


24-07-1996 


30-04-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Letland 
31-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Litouwen 
27-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Luxemburg 


24-07-1996 


12-06-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Malta 
30-06-2004 


T 


01-10-2004 
01-01-2010 


Nederlanden, het Koninkrijk der 

- Nederland: 

- in Europa 

- Bonaire 

- Sint Eustatius 

- Saba 

- Aruba 

- Curagao 

- Sint Maarten 


24-07-1996 


24-12-1997 

- 
- 

- 
- 
- 
- 


R 


29-12-1998 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
01-01-2010 


Oostenrijk 


24-07-1996 


30-01-1998 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Polen 
29-07-2004 


T 


01-11-2004 
01-01-2010 


Portugal 


24-07-1996 


29-12-1997 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Roemenië 
23-07-2007 


T 


01-08-2007 
01-01-2010 


Slovenië 
31-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Slowakije 
31-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Spanje 


24-07-1996 


06-10-1997 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Tsjechië 
28-05-2004 


T 


01-09-2004 
01-01-2010 


Verenigd Koninkrijk 


24-07-1996 


10-12-1996 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 


Zweden 


24-07-1996 


05-12-1997 


R 


29-12-1998 
01-01-2010 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren 

België, 12 juni 1998 
Bulgarije, 23 juli 2007 
Denemarken, 17 november 1997 
Duitsland, 3 februari 1998 
Estland, 10 maart 2005 
Finland, 30 december 1997 
Frankrijk, 6 januari 1998 
Griekenland, 30 september 1998 
Hongarije, 28 mei 2004 
Ierland, 11 maart 1998 
Italië, 30 april 1998 
Letland, 31 mei 2004 
Litouwen, 27 mei 2004 
Luxemburg, 12 juni 1998 

Nederlanden, het Koninkrijk der, 24 december 1997 
Oostenrijk, 30 januari 1998 19 Portugal, 29 december 1997 
Slovenië, 31 mei 2004 
Spanje, 6 oktober 1997 
Tsjechië, 28 mei 2004 Zweden, 5 december 1997 Titel: 


Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
Datum totstandkoming: 


05-03-1996 
Plaats totstandkoming: 


Straatsburg 
Tractatenbladen: 


1996-130, 1999-21 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Polen 


02-04-2008 


06-12-2012 


R 


01-02-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Polen, 6 december 2012 Titel: 


Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid voor 
maritieme vorderingen, 1976 


Datum totstandkoming: 


02-05-1996 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Tractatenbladen : 


1997-300, 2006-17, 2011-46 Titel: 


Wijzigingen van de beperkin 


gsbedragen in het Protocol van 1996 tot wijziging van het 
Verdrag inzake de beperking 


van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 


Datum totstandkoming: 


19-04-2012 
Plaats totstandkoming: 


Londen 

Titel: 


Alomvattend Kernstopverdrag 


Datum totstandkoming: 


10-09-1996 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


1997-62, 1998-14 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Brunei 


22-01-1997 


10-01-2013 


R 


Titel: 


Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling 
Datum totstandkoming: 


19-06-1997 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


1997-308, 1998-159, 1999-182 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Fiji 
21-01-2013 


R 


21-01-2014 
Titel: 


Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de 
overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens 
Datum totstandkoming: 


18-09-1997 
Plaats totstandkoming: 


Oslo 
Tractatenbladen: 


1998-65, 1998-135, 2003-112 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Polen 


04-12-1997 


27-12-2012 


R 


01-06-2013 20 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Polen, 27 december 2012 Titel: 


Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreini- 
ging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978 
Datum totstandkoming: 


26-09-1997 
Plaats totstandkoming: 


Londen 
Tractatenbladen: 


1999-169, 2002-192, 2005-30, 2006-80, 2007-29, 2010-19, 2011-44, 2012-20 
Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Indonesië 
24-08-2012 


T 


24-11-2012 Uitbreidingen Denemarken Uitgebreid tot 


In werking 


Buiten werking 


Faeröer 


02-11-2012 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Denemarken, 2 november 2012 Titel: 


Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal 
Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door 
het Protocol van 1978 daarbij 


Datum totstandkoming: 


15-07-2011 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Inwerkingtreding: 


01-01-2013 


In werking Nederland: 


01-01-2013 


In werking Bonaire: 


01-01-2013 


In werking Sint Eustatius: 


01-01-2013 


In werking Saba: 


01-01-2013 


Tractatenbladen: 


2012-20 
Titel: 


Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal 
Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door 
het Protocol van 1978 daarbij 


Datum totstandkoming: 


15-07-2011 


Plaats totstandkoming: 


Londen 


Inwerkingtreding: 


01-01-2013 


In werking Nederland: 


01-01-2013 


In werking Bonaire: 


01-01-2013 


In werking Sint Eustatius: 


01-01-2013 


In werking Saba: 


01-01-2013 


Tractatenbladen: 


2012-20 Titel: 


Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal 
Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door 
het Protocol van 1978 daarbij 


Datum totstandkoming: 


02-03-2012 


Plaats totstandkoming: 


Londen Titel: 


Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 


Datum totstandkoming: 


11-12-1997 


Plaats totstandkoming: 


Kyoto 


Tractatenbladen: 


1998-170, 1999-110, 2005-1, 2007-206 21 Titel: 


Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto 


Datum totstandkoming: 


08-12-2012 


Plaats totstandkoming: 


Doha Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 

17-07-1998 

Rome 


Tractatenbladen: 


1999-13, 2000-120, 2002-135, 2004-258, 2011-73 Titel: 


Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 


Datum totstandkoming: 


10-06-2010 
Plaats totstandkoming: 


Kampala 
Tractatenbladen: 


2011-73 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Luxemburg 
15-01-2013 


R 


15-01-2014 Titel: 


Wijzigingen betreffende het misdrijf agressie van het Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof 


Datum totstandkoming: 


11-06-2010 
Plaats totstandkoming: 


Kampala 
Tractatenbladen: 


2011-73 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Luxemburg 
15-01-2013 


R 


15-01-2014 Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie 

27-01-1999 

Straatsburg 


Tractatenbladen: 


2000-130, 2002-109, 2006-3, 2010-322, 2011-140, 2012-94 


Verklaringen, voorbehouden en bezwaren 


Azerbeidzjan, 10 januari 2013 
Verenigd Koninkrijk, 13 december 2012 


Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit 

29-01-2000 

Montreal 


Tractatenbladen: 


2000-100, 2001-170, 2003-137, 2011-130 Titel: Aanvullend Protocol inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling van Nagoya-Kuala 

Lumpur bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid 

Datum totstandkoming: 15-10-2010 

Plaats totstandkoming: Nagoya Tractatenbladen: 


2011-130 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Ierland 


11-05-2011 


14-01-2013 


R 

22 Titel: 


Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging 
door bunkerolie, 2001 


Datum totstandkoming: 


23-03-2001 
Plaats totstandkoming: 


Londen 
Tractatenbladen: 


2005-329, 2011-58 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Tsjechië 
20-12-2012 


T 


20-03-2013 
Titel: 


Verdrag inzake 


nternationale zakelijke rechten op mobiel materieel 
Datum totstandkoming: 


16-11-2001 
Plaats totstandkoming: 


Kaapstad 
Tractatenbladen: 


2009-86, 2010-205 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Bahrein 
27-11-2012 


T 


01-03-2013 


Canada 


31-03-2004 


21-12-2012 


R 


01-04-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Bahrein, 27 november 2012 
Canada, 21 december 2012 Titel: 


Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel 
betreffende voor luchtvaartmaterieel specifieke aangelegenheden 


Datum totstandkoming: 


16-11-2001 
Plaats totstandkoming: 


Kaapstad 
Tractatenbladen: 


2009-86, 2010-205 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Canada 


31-03-2004 


21-12-2012 


R 


01-04-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Canada, 21 december 2012 Titel: 


Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut 
Datum totstandkoming: 


28-08-2003 
Plaats totstandkoming: 


Joensuu 
Tractatenbladen: 


2003-173, 2004- 


68, 2007-221 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Frankrijk 


28-08-2003 


10-01-2013 


R 


11-03-2013 Titel: 


Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake 
de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs 


Datum totstandkoming: 


03-09-2003 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Tractatenbladen: 


2003-167, 2005-47 Titel: 


Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het 
Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs 


Datum totstandkoming: 


16-01-2013 


Plaats totstandkoming: 


Brussel 23 Titel: 


Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie 


Datum totstandkoming: 


31-10-2003 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


2004-11, 2005-244, 2006-266, 2011-32 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Myanmar 


02-12-2005 


20-12-2012 


R 


19-01-2013 Titel: 


Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten 
behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Slovenië betreffende automatische 
gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling 


Datum totstandkoming: 


27-08-2004 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Inwerkingtreding: 


15-02-2013 


In werking Bonaire: 


15-02-2013 


In werking Sint Eustatius: 


15-02-2013 


In werking Saba: 


15-02-2013 


In werking Curacao: 


15-02-2013 


In werking Sint Maarten: 


15-02-2013 


Tractatenbladen: 


2005-125 Titel: 


Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten 
behoeve van Aruba, en de Republiek Slovenië betreffende automatische gegevensuitwisseling 
inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling 


Datum totstandkoming: 


09-11-2004 


Plaats totstandkoming: 


's-Gravenhage 


Inwerkingtreding: 


15-02-2013 


In werking Aruba: 


15-02-2013 


Tractatenbladen: 


2005-124 Titel: 


Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel 


Datum totstandkoming: 


16-05-2005 


Plaats totstandkoming: 


Warschau 


Tractatenbladen: 


2006-99, 2010-160 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Duitsland 


17-11-2005 


19-12-2012 


R 


01-04-2013 


Zwitserland 


08-09-2008 


17-12-2012 


R 


01-04-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Duitsland, 19 december 2012 Zwitserland, 17 december 2012 Titel: 


Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 2006 


Datum totstandkoming: 


27-01-2006 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


2006-213, 2012-18 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Canada 


02-03-2009 


19-11-2009 


R 


07-12-2011 


14-01-2013 


14-04-2013 24 Titel: 


Maritiem arbeidsverdrag, 2006 


Datum totstandkoming: 


23-02-2006 
Plaats totstandkoming: 


Genève 
Tractatenbladen: 


2007-93 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Finland 
09-01-2013 


R 


09-01-2014 


Griekenland 
04-01-2013 


R 


04-01-2014 Titel: 


Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 


Datum totstandkoming: 


13-12-2006 
Plaats totstandkoming: 


New York 
Tractatenbladen: 


2007-169 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Cambodja 


01-10-2007 


20-12-2012 


R 


19-01-2013 Titel: 


Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik 


Datum totstandkoming: 


25-10-2007 
Plaats totstandkoming: 


Lanzarote 
Tractatenbladen: 


2008-58, 2010-156 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Italië 


07-11-2007 


03-01-2013 


R 


01-05-2013 Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Italië, 3 januari 2013 Titel: 


Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Technisch 
Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling inzake de registratie van 
stagiairs 


Datum totstandkoming: 


15-04-2008 


Plaats totstandkoming: 


Wageningen 


Inwerkingtreding: 


24-01-2013 


In werking Nederland: 


24-01-2013 


Tractatenbladen: 


2008-101, 2008-152 Titel: 


Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie 
van de verdragsluitende partijen, aanwezig op eikaars grondgebied voor activiteiten in het 
kader van militaire samenwerking 


Datum totstandkoming: 


16-10-2009 


Plaats totstandkoming: 


Yaoundé 


Buitenwerkingtreding: 


19-11-2013 


Buiten werking Nederland: 


19-11-2013 


Tractatenbladen: 


2009-211, 2011-1, 2011-238 25 Titel: 


Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en 
civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, 
aanwezig op eikaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire 
samenwerking 


Datum totstandkoming: 


15-11-2012 


Plaats totstandkoming: 


Cotonou 


Inwerkingtreding: 
Buitenwerkingtreding: 


15-11-2012 
19-11-2013 


In werking Nederland: 


15-11-2012 


Buiten werking Nederland: 


19-11-2013 Titel: 


Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese 
Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds 


Datum totstandkoming: 


09-11-2009 
Plaats totstandkoming: 


Jakarta 
Tractatenbladen: 


2010-82 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


09-11-2009 


11-01-2013 


R 

Titel: 


Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Korea, anderzijds 


Datum totstandkoming: 


10-05-2010 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2010-172 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


10-05-2010 


11-01-2013 


R 
Luxemburg 


10-05-2010 


31-12-2012 


R 

Titel: 


Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen 


Datum totstandkoming: 


22-09-2010 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen : 


2010-312 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Litouwen 


22-09-2010 


12-12-2012 


R 
Polen 


22-09-2010 


03-01-2013 


R 

Titel: 


Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de 
Republiek Korea, anderzijds 


Datum totstandkoming: 


06-10-2010 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2011-62 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Luxemburg 


16-09-2010 


31-12-2012 


R 

Titel: 


Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, 
betreffende een 


gemeenschappelijke luchtvaartruimte 


Datum totstandkoming: 


02-12-2010 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2011-37 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Litouwen 


02-12-2010 


07-12-2012 


R 
Portugal 


02-12-2010 


20-12-2012 


R 

26 Spanje 


02-12-2010 


04-12-2012 


R 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Spanje, 4 december 2012 Titel: 


Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds 


Datum totstandkoming: 


15-12-2010 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2011-29 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Portugal 


15-12-2010 


21-12-2012 


R 
Spanje 


15-12-2010 


04-12-2012 


R 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Spanje, 4 december 2012 Titel: 


Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld 


Datum totstandkoming: 


11-05-2011 
Plaats totstandkoming: 


Istanboel 
Tractatenbladen: 


2012-233 
Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Polen 


18-12-2012 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren Polen, 18 december 2012 Titel: 


Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, 
betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubri- 
ceerde informatie 


Datum totstandkoming: 


25-05-2011 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2011-148 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Hongarije 


25-05-2011 


08-01-2013 


R 
Italië 


25-05-2011 


17-12-2012 


R 

Titel: 

Datum totstandkoming: 
Plaats totstandkoming: 


Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten 
tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk 
Noorwegen 

21-06-2011 

Oslo 


Tractatenbladen: 


2011-163 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Portugal 


16-06-2011 


17-12-2012 


R 

27 Titel: 


Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en zijn lidstaten, ten 
tweede, IJsland en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de 
toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde 
Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland 
en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen 


Datum totstandkoming: 


21-06-2011 
Plaats totstandkoming: 


Oslo 
Tractatenbladen: 


2011-163 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Portugal 


16-06-2011 


17-12-2012 


R 

Titel: 


Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense 
Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de 
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom 
Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek 
Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland (lidstaten van de Europese Unie) en de 
Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 


Datum totstandkoming: 


09-12-2011 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen : 


2012-24, 2012-55 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Griekenland 


09-12-2011 


27-12-2012 


R 
Luxemburg 


09-12-2011 


17-01-2013 


R 
Portugal 


09-12-2011 


19-12-2012 


R 
Spanje 


09-12-2011 


08-01-2013 


R 
Zweden 


09-12-2011 


08-01-2013 


R 

Titel: 


Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst 
Datum totstandkoming: 


09-12-2011 
Plaats totstandkoming: 


Berlijn 
Tractatenbladen : 


2012-44, 2012-49 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Duitsland 


09-12-2011 


07-12-2012 


R 
Italië 


09-12-2011 


04-12-2012 


R 

Titel: 


Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen 
het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek 
Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de 
Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de 
Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, 
de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk 
Zweden 


Datum totstandkoming: 


02-03-2012 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Inwerkingtreding: 


01-01-2013 
Tractatenbladen: 


2012-51 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


02-03-2012 
Bulgarije 


02-03-2012 
Cyprus 


02-03-2012 


26-07-2012 


R 


01-01-2013 


Denemarken 


02-03-2012 


19-07-2012 


R 


01-01-2013 


Duitsland 


02-03-2012 


27-09-2012 


R 


01-01-2013 


Estland 


02-03-2012 


05-12-2012 


R 


01-01-2013 


Finland 


02-03-2012 


21-12-2012 


R 


01-01-2013 28 Frankrijk 


02-03-2012 


26-11-2012 


R 


01-01-2013 


Griekenland 


02-03-2012 


10-05-2012 


R 


01-01-2013 


Hongarije 


02-03-2012 
Ierland 


02-03-2012 


14-12-2012 


R 


01-01-2013 


Italië 


02-03-2012 


14-09-2012 


R 


01-01-2013 


Letland 


02-03-2012 


22-06-2012 


R 


01-01-2013 


Litouwen 


02-03-2012 


06-09-2012 


R 


01-01-2013 


Luxemburg 


02-03-2012 
Malta 


02-03-2012 
Nederlanden, het Koninkrijk der 

- Nederland: 

- in Europa 

- Bonaire 

- Sint Eustatius 

- Saba 

- Aruba 

- Curagao 

- Sint Maarten 


02-03-2012 
Oostenrijk 


02-03-2012 


30-07-2012 


R 


01-01-2013 


Polen 


02-03-2012 
Portugal 


02-03-2012 


25-07-2012 


R 


01-01-2013 


Roemenië 


02-03-2012 


06-11-2012 


R 


01-01-2013 


Slovenië 


02-03-2012 


30-05-2012 


R 


01-01-2013 


Slowakije 


02-03-2012 


17-01-2013 


R 


01-02-2013 


Spanje 


02-03-2012 


27-09-2012 


R 


01-01-2013 


Zweden 


02-03-2012 

Titel: 


Partnerschaps- 


en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek Irak, 


anderzijds 
Datum totstandkoming: 


11-05-2012 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2012-101, 2012-136 


Partij 


Onder- 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
tekening 


werking 


Litouwen 


11-05-2012 


10-01-2013 


R 

Titel: 


Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese 
Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds 


Datum totstandkoming: 


27-06-2012 


Plaats totstandkoming: 


Brussel 


Tractatenbladen: 


2012-149 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Nederlanden, het Koninkrijk der 


27-06-2012 
- Nederland: 


- in Europa 
19-12-2012 


R 
- Bonaire 


- Sint Eustatius 


- Saba 


- Aruba 


- Curagao 


- Sint Maarten 29 Titel: 


Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het 
Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen 
die zonder vergunning op het grondgebied verblijven 


Datum totstandkoming: 


04-07-2012 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Tractatenbladen: 


2012-151 
Partij 


tekening 


Ra+ïf ïf'zaj+io^ 
na LiiiiiaLic 


Type 


In inforl/inn 
III VVCI l\l 1 ly 
werking 


Nederlanden, het Koninkrijk der 


04-07-2012 
- Nederland: 


- in Europa 
14-12-2012 


R 
- Bonaire 


- Sint Eustatius 


- Saba 


- Aruba 


- Curagao 


- Sint Maarten Titel: 


Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds 


Datum totstandkoming: 


11-07-2012 


Plaats totstandkoming: 


Phnom-Penh 


Tractatenbladen: 


2012-152 


Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


Nederlanden, het Koninkrijk der 


11-07-2012 
- Nederland: 


- in Europa 
19-12-2012 


R 
- Bonaire 


- Sint Eustatius 


- Saba 


- Aruba 


- Curacao 


- Sint Maarten Titel: 


Uitvoeringsprotocol tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het 
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de 
Republiek Moldavië bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek 
Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het c 


randgebied 
verblijven 
Datum totstandkoming: 


25-01-2013 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Partij 


Onder- 
tekening 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 
werking 


België 


25-01-2013 
Luxemburg 


25-01-2013 
Moldavië 


25-01-2013 
Nederlanden, het Koninkrijk der 


25-01-2013 
- Nederland: 


- in Europa 


- Bonaire 


- Sint Eustatius 


- Saba 


- Aruba 


- Curagao 


- Sint Maarten 30 Titel: 


Protocol tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertog- 
dom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek Servië 
ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië 
betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven 


Datum totstandkoming: 


25-01-2013 
Plaats totstandkoming: 


Brussel 
Partij 


Onder- 

takpninn 


Ratificatie 1 


Type 2 


In werking 


Opzegging 


Buiten 

vv ci |\ 1 1 1 y 


België 


9R 01 901'? 

ZOU 1 ZU 1 O 
Luxemburg 


25-01-2013 
Nederlanden, het Koninkrijk der 


25-01-2013 
- Nederland: 


- in Europa 


- Bonaire 


- Sint Eustatius 


- Saba 


- Aruba 


- Curagao 


- Sint Maarten 


Servië 


25-01-2013 

Uitgegeven de 14 e februari 2013 
De Minister van Buitenlandse Zaken, 
F.C.G.M. TIMMERMANS 1 Zie de volgende kolom voor de wijze van instemming tot gebondenheid aan het verdrag. 

2 0=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisge- 
ving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend. trb-2013-januari 
ISSN 0920 - 2218 
's-Gravenhage 2013 31